Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programımız, 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında açılan I.Öğretim ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılan II.Öğretim programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Programın Amacı

   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nın amacı; öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

     Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı müfredatı sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuş ve sürekli güncellenmektedir. Öğrenciler teorik derslerle öğrendiklerini meslek stajları ile pekiştirmektedirler. Ayrıca uygulamalı dersler ile sektöre hazır hale getirilmektedirler.

Gereken Nitelikler

     Programa, merkezi yerleştirme ile meslek liselerinin aşağıda belirtilen alanlarından sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca sınavsız geçiş dışında kontenjanın dolmaması   durumunda, sınava giren adaylar arasından da öğrenci alınmaktadır.

·    Ebelik                                      

·    Ebelik-Hemşirelik                      

·    Hemşirelik                                

·    Laborant                                   

·    Laboratuvar                              

·    Laboratuvar Teknisyenliği          

·    Veteriner - Laboratuvar              

·    Sağlık Memurluğu  

bölümlerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınması uygun görülmektedir. Ayrıca boş kalan kontenjanlara YGS-2 puanı ile öğrenciler yerleştirilmektedir

Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

      Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunlarına "Ön Lisans Diploması ve "Tıbbi Laboratuvar Teknikeri " unvanı verilir.

 Mezunların Çalışma Alanları

        Mezunlar öncelikle yörede, sonrasında ise ülke genelinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde ve özel sektörde istihdam edilebilmektedirler. Hastanelerde, Tıbbi Teşhis Laboratuvarları’nda, Araştırma Laboratuvarları’nda ve birçok alandaki özel laboratuvarlarda istihdam edilebilen Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri istihdam alanı olarak çok geniş bir yelpazeye sahiptirler. 

Dikey Geçişler

        Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu programlarda uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

·    Biyokimya

·    Biyoloji

·    Sağlık Memurluğu 

Yukarı Çık