Optisyenlik

Optisyenlik Programımız; 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından bu yana Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Programın Amacı

      Optisyenlik Programının amacı, göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini reçetedeki verilere uygun olarak hazırlayarak, görme gereci ihtiyacı olan kişiye adaptasyonunu sağlayan nitelikli Optisyen’ler yetiştirmektir.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

    Müfredat programı olarak mevcut Optisyenlik Programı (normal öğretim) müfredatı okutulacaktır. Optisyenlik programının müfredatı, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve ilgiliYönetmelikte belirlenmiş görev ve yetkileri yerine getirebilecek nitelikte Optisyen’lerinyetiştirilmesi için gerekli, teorik dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır. Teorik derslerde verilen bilgiler, modern makine ve techizatlarladonatılmış   Optisyenlik Laboratuvarında öğrencilerimizin bizzat optisyenlik müesseselerinde karşılaşacakları uygulamaların yaptırılmasıyla pekiştirilir. Optisyenlik Laboratuvarında manuel ve otomatik cam kesme makinalarında gözlük camı kesimi, fokometrede gözlük camı ölçümü, tek odaklı ve çok odaklı camların, prizmatik camların montajı, organik gözlük camlarının renklendirilmesi vb. uygulamalar yaptırılır. Ayrıca mesleki stajlar ile de optik sektörü içerisinde öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanmaları sağlanır. 

 Gereken Nitelikler

Bu programa alınacak öğrencilerin;

·       Araç-gereç makine kullanmaya meraklı

·       Bilgisayar programları kullanımı bilgisi

·       Güzel konuşma yeteneği

·       İknave iletişimyeteneği

·       Satış yeteneği

·       El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

·       Estetiğe önem veren,

·       Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi

 

gibi bilgi, beceri ve tutumlara sahip olması gerekmektedir.

 

 Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

       Optisyenlik Programını bitirenlere ‘‘Ön Lisans Diploması’’ verilir.  Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’   unvanı  ile çalışabilirler.

Mezunların Çalışma Alanları

         Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’   unvanı  ile istedikleri il veya ilçede, kendilerine ait Optisyenlik Müessesesi (Optik mağazası) açabilirler. Yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre istedikleri takdirde, özel veya tüzel  şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak  çalışabilirler. Veya gözlük camı ve çerçevesi imal eden veya ithal eden fabrika veya firmalarda çalışabilirler. 

 

Dikey Geçişler

          Program mezunları ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Fen Fakültelerinin Fizik Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Yukarı Çık