Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programımız, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında açılan I.Öğretim ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında açılan II.Öğretim programları ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Programın Amacı

         Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan iletişim becerisi kuvvetli, gelişime açık tıbbi sekreterler yetiştirmektir.

Programda Okutulacak Dersler ve Yaptırılacak Uygulamalar

        Günümüzde artan bir öneme sahip olan Tıbbi Sekreterler sağlık sektörünün vazgeçilmezler birer elemanları olmuşlardır. Sağlık sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayan bu programda, Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Terminoloji, Anatomi, Fizyoloji, Hastalık Bilgisi, Hastalıkların Uluslar arası Sınıflandırılması, İlk Yardım, Halk Sağlığı, Halkla İlişkiler, Sağlık Planlamas, Davranış Bilimleri, Mesleki Bilgisayar Kullanımı, Mesleki Yabancı Dil, Türk Dili, Yabancı Dil, Tıbbi Sekreterlik, Büro ve Malzeme Yönetimi, Yazışma Tekniği, Etkili ve Güzel Konuşma, Dosyalama ve Arşiv Teknikleri, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Hizmet Pazarlaması, Tıp Kütüphaneciliği gibi teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmaları için zorunlu 60 iş günü staj uygulamaları bulunmaktadır.

Gereken Nitelikler

        Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS 3 puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

Mezunları Kazandıkları Diploma ve Unvan

      Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenlere "Ön Lisans Diploması” verilir ve “Sağlık Teknikeri” (Tıbbi Sekreter) unvanı alırlar.

Mezunların Çalışma Alanları

      Uluslararası kullanıma sahip olan ICD-10 (International Clasification and Diseaces- 10. Revision) sistemini ve kodlama kurallarını bilen, tıbbi terminoloji bilgisine hakim, iletişimi kuvvetli, iyi bilgisayar kullanabilen tıbbi sekreterlere sağlık sektöründe giderek artan bir talep bulunmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane, klinik ve özel muayenehanelerde görev alabilmektedirler. 

Dikey Geçişler

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

●İşletme

●Sağlık Kurumları İşletmeciliği

●Sağlık İdaresi

●Sağlık Kurumları Yöneticiliği

●Sağlık Yönetimi

Yukarı Çık